Vilkår og betingelser for bruk av nettsiden AutoiNorge

Nettsiden www.autoinorge.no (Nettsiden) og dens innhold eies og drives av Team AutoiNorge med registrert forretningsadresse i Norge. Har du spørsmål eller klager vedrørende nettsiden, vennligst ta kontakt med oss ved å benytte e-postadressen info@autoinorge.no eller ved bruk av våre kontaktskjema.

1. Generelle vilkår

1.1. Disse vilkår og betingelser (Brukervilkår) gjelder for ditt besøk og din bruk av Nettsiden, så vel som all informasjon, anbefalinger og/eller tjenester som gis/leveres til deg på eller via denne Nettsiden (Informasjon). I tilfelle konflikt mellom vilkår og betingelser for spesifikke produkter og tjenester og Brukervilkårene, skal betingelsene/vilkårene for slike produkter være gjeldende.

1.2. Ved å besøke eller bruke Nettsiden, bekrefter du at du godtar våre Brukervilkårene. Brukervilkårene vil kunne endres fra tid til annen. Det anbefales at brukere av Nettsiden leser våre Brukervilkår regelmessig for mulige endringer.

1.3. Brukervilkårene ble sist endret 25. februar 2021.

2. Informasjon og ansvar

2.1. AutoiNorge kontrollerer og vedlikeholder Nettsiden fra Norge og gir ingen garantier for at informasjonen som gis på eller via Nettsiden er gjeldende eller tilgjengelig utenfor Norge. Hvis du benytter Nettsiden utenfor Norge, er du ansvarlig for å overholde gjeldende nasjonale lover.

2.2. Nettsiden tilbys «som den er » og «som tilgjengelig». AutoiNorge gir ingen spesielle garantier for resultater som er forventet, håpet på eller mottatt via bruk av Nettsiden.

2.3. Informasjonen er kun til informasjonsformål på generell basis og utgjør ikke råd eller avtaleforslag med mindre annet er spesifikt angitt. AutoiNorge vil, så langt det er rimelig, sikre at Informasjonen og innholdet på Nettsiden er korrekt og oppdatert, men gir ingen garantier for at Nettsiden er fri for feil, mangler, skadelig programvare eller virus eller at Nettsiden og/eller at Informasjonen er korrekt, oppdatert og nøyaktig.

2.3. AutoiNorge er ikke ansvarlig for skader, krav eller tap, direkte eller indirekte som følge av bruk, drift, misbruk av eller manglende evne til å bruke Nettsiden, inkludert men ikke begrenset til, skader forårsaket av skadelig programvare, virus, tap av data, mangler eller andre feil, uriktighet eller ufullstendighet av Informasjonen eller Nettsiden, eller krav fra tredjeparter i forbindelse med bruk av denne siden.

2.4. AutoiNorge er videre ikke ansvarlig for skader som følge av bruk (eller manglende evne til bruk) av elektroniske kommunikasjonsmidler i forbindelse med Nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til, skader som følge av feil eller forsinkelse ved levering av elektronisk kommunikasjon, hindring eller manipulasjon av elektronisk kommunikasjon fra tredjepart eller dataprogrammer som brukes til elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.

2.5. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensinger av visse garantier eller begrensinger eller unntak av ansvar for visse skader. Følgelig kan det være at noen ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger ikke gjelder deg. I den utstrekning AutoiNorge ikke kan, på grunn av gjeldende lov, fraskrive seg garantier eller begrense ansvaret, skal omfanget og varigheten av en slik garanti og omfanget av AutoiNorge ansvar være begrenset til et minimum som er tillatt etter slik gjeldende lov.

3. Bruk av Nettsiden

3.1. Bruker er forpliktet til å benytte Nettsiden på korrekt og lovlig måte og er spesielt forpliktet til, for eksempel men ikke uttømmende, å avstå:

  • fra enhver upassende bruk at Nettsiden som er i konflikt med loven, Brukervilkårene og alle andre henvisninger publisert på Nettsiden;
  • fra enhver handling som kan skade rettighetene og interessene til AutoiNorge og/eller tredje part, inkludert immaterielle rettigheter, eller skade, forringelse eller hindring av enhver form for normal bruk av Nettsiden samt underliggende programvare, elektronisk database, arkiv og innhold lagret på disse,
  • fra å bruke Nettsiden på en måte som kan hindre bruken av andre internettbrukere og/eller som kan skade/true Nettsidens funksjon og/eller påvirke Informasjonen som gis på eller via Nettsiden;
  • fra å tilby, laste opp, sende eller på annen måte overføre informasjon som er uriktig, ulovlig og/eller skadelig for AutoiNorge og andre brukere.

4. Link til Nettsiden

Nettsiden gir tilgang eksterne nettsider. AutoiNorge er ikke ansvarlig for bruken av eller innholdet på nettsider som linker til denne siden eller som er linket fra den. Vår Personvernerklæring og Erklæring om informasjonskapsler gjelder ikke ved innhenting og behandling av dine personopplysninger på eller via slike eksterne sider.

5. Personvernerklæring og Erklæring om informasjonskapsler

AutoiNorge innhenter og behandler IKKE personopplysninger av besøkende på Nettsiden.

6. Immaterielle Rettigheter

6.1. Med mindre annet er angitt, eies alle rettigheter til Nettsiden og Informasjon inkludert opphavsrett, varemerke, patenter og andre immaterielle rettigheter av AutoiNorge eller dens lisensgivere. For å unngå tvil, betegnelsen «Nettside» refererer til alt innhold på Nettsiden og alle andre elementer som tillater drift av Nettsiden inkludert, men ikke begrenset til, underliggende programvare, multimedia elementer og elektroniske databaser.

6.2. Bruker har anledning til å lese Nettsiden og Informasjon og ta kopier til eget bruk, for eksempel ved å skrive ut eller laste ned.

6.3. Du har ikke adgang til å kopiere, lagre, reprodusere, distribuere, endre, publisere, lage omvendt konstruksjon (reverse engineering), dekompilere (decompile) eller ta fra hverandre (dissassemble) denne Nettsiden, dens innhold og dens kode, lage derivatverk, trekke ut eller gjenbruke underliggende elektroniske databaser på Nettsiden eller bruke Nettsiden på en måte som er i strid med den lovlige og normale bruken av Nettsiden og/eller bruke dem mot utilbørlig konkurranse, enten helt eller delvis, unntatt når det er uttrykkelig tillatt i Brukervilkårene. Skjermskraping (screen-scraping/web-scraping) er ikke tillatt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra AutoiNorge.

7. Uoppfordrede Ideer

7.1. Hvis du uoppfordret legger ut ideer og/eller materiale, enten de består av tekst, bilder, lyder, programvare, informasjon eller annet (Materiale) på denne Nettsiden eller sender dette til AutoiNorge på e-post eller annen måte, har AutoiNorge rett til å bruke, kopiere og/eller kommersielt benytte slikt Materiale fult ut og gratis og AutoiNorge skal ikke være bundet av konfidensialitetsforpliktelser med hensyn til slikt Materiale.

7.2. Du holder herved AutoiNorge skadesløs og ansvarsløs for og mot alle handlinger, krav eller ansvar som er lidt, påført, pådratt eller opprettholdt av AutoiNorge som et resultat av bruken og/eller utnyttelsen av Materialet som gjør inngrep i eller krenker tredjeparters (immaterielle) rettigheter eller på annen måte er ulovlig overfor tredjeparter.

8. Ugyldighet

Dersom noen av bestemmelsen i Brukervilkårene er eller anses ugyldige, vil partene fortsatt være bundet av Brukervilkårene for øvrig. Partene skal erstatte en ugyldig bestemmelse med en ny bestemmelse som er gyldig og har rettslig virkning, som så langt det lar seg gjøre samsvarer med den ugyldige bestemmelsen med hensyn til innholdet og formålet av disse Brukervilkårene.

9. Online kommunikasjon

Meldinger du sender på e-post kan være usikret. AutoiNorge anbefaler at du ikke sender konfidensiell informasjon på e-post. Hvis du velger å sende meldinger på e-post, aksepterer du risikoen for at disse blir hindret, fanget opp, misbrukt og endret av en tredjepart.

10. Tillegg

AutoiNorge forbeholder seg retten til enhver tid, uten forutgående varsel, å endre informasjon som er lagt ut på eller via Nettsiden, inkludert Brukervilkårene. Det anbefales at du regelmessig gjennomgår informasjonen som er lagt ut på eller via Nettsiden.

11. Jurisdiksjon og lovvalg

11.1. Brukervilkårene er underlagt nordisk lov, men innforstått at forbrukere som benytter Nettsiden fremdeles er beskyttet av de ufravikelige regler om forbrukerbeskyttelse i sitt hjemland.

11.2. Tvister som oppstår i forbindelse med Brukervilkårene, samt tvister vedrørende eksistensen og gyldigheten av disse, skal utelukkende avgjøres av gjeldende domstol i Norge, men innforstått at forbrukere kan bringe tvister vedrørende Brukervilkårene inn for domstolen i sitt hjemland.

11.3. I tilfelle avvik eller tolkningsforskjell mellom forskjellige språkversjoner av Brukervilkårene, skal den engelskspråklige versjonen gjelde.